Jakie praktyczne zastosowanie mają badania termowizyjne?

Badania termowizyjne są nieocenionym narzędziem badawczym, zapewniającym unikalny sposób obserwacji otaczającego nas świata. Ten artykuł przedstawia niektóre z wielu praktycznych zastosowań termowizji w różnych dziedzinach nauki i inżynierii. Obrazy termiczne pozwalają skuteczniej i bezpieczniej: zrozumieć, jak energia przemieszcza się przez obiekty lub obszary, odkryć wzory ukryte w temperaturach; wykryć straty ciepła z budynków lub urządzeń; […]