Opór ze strony aparatu państwa


Praktycznie całe społeczeństwo jest zgodne co do tego, że
państwo w wielu aspektach naszego życia po prostu przeszkadza. Biurokracja
rozrosła się do ogromnych rozmiarów, przez co na każdym kroku spotykamy się z
pewnymi problemami administracyjnymi. Właściwie wszystkie rodzaje ludzkiej
aktywności są w mniejszym bądź większym stopniu kontrolowane przez państwo.Jest
to szczególnie widoczne w budownictwie, gdzie inwestor chcący zrealizować pewne
przedsięwzięcie, musi uzyskać najpierw szereg pozwoleń.

Pierwszym dokumentem na drodze do uzyskania pozwolenia na
budowę jest decyzja środowiskowa Poznań dotycząca wpływu danego przedsięwzięcia
na naturę. W dzisiejszych czasach ekologia wkradła się do wszystkich dziedzin
naszego życia. Ocena oddziaływania na środowisko Poznań pozwala na uzyskanie
dokumentu określającego uwarunkowania, które dana inwestycja musi bezwzględnie
spełniać. Tylko wtedy możliwe jest uzyskanie kolejnych pozwoleń. Jeśli chodzi o
raport oddziaływania na środowisko Poznań jest miastem, gdzie bez problemu
powinniśmy uzyskać tego rodzaju dokument.